Termolabilni vitamini

bitne su molekule za ljudski život; mogu se klasificirati prema različitim kriterijima; među najpoznatijima su:
topljivost:

 • U vodi (vitamini topljivi u vodi)
 • U lipidima (vitamini topljivi u mastima)

i toplinska stabilnost:

 • Otporan na toplinu (termostabilni vitamini)
 • Nije otporan ili djelomično otporan na toplinu (termolabilni vitamini)

Shutterstock (vitamin C) i brojni vitamini B; posebno:

 • Tiamin (vitamin B1)
 • Riboflavin (vitamin B2)
 • Pantotenska kiselina (vitamin B5)
 • Folna kiselina (vitamin B9)
 • Askorbinska kiselina (vitamin C)
 • Retinol (ili vitamin A) i beta-karoten (prekursor vitamina A)
 • Tokoferol (vitamin E)

Dok su termostabilni svi ostali.

, važno je ispitati cijeli način prehrane kako bi se osiguralo da učinkovitost termolabilnih vitamina nije u potpunosti ugrožena.

Oznake:  trening-tehnike sport plivam