Urođeni melanocitni nevus

pojedinca od rođenja.

Shutterstock

Točnije, radi se o melanocitnoj leziji kože koja se može pojaviti na manje ili više opsežnim područjima kože. Ovisno o vrsti i veličini nevusa, klinička slika pacijenta koji ga manifestira može varirati. Ako s jedne strane kongenitalni melanocitni nevus može biti mali i ne izaziva nikakvu zabrinutost, s druge strane moguće je da se pri rođenju mogu pojaviti vrlo velike melanocitne lezije koje mogu izložiti pacijenta rizicima po njegovo zdravlje.

odgovoran za sintezu pigmenta melanina. Detaljno, kongenitalni melanocitni nevus predstavlja posljedicu dobroćudne hiperproliferacije gore navedenih stanica.

Unatoč dobroćudnoj prirodi gore spomenute visoke proliferacije melanocita, postoji rizik da se kongenitalni melanocitni nevus može razviti u maligni oblik tumora (melanom). Taj rizik može biti veći ili manji ovisno o vrsti kongenitalnog melanocitnog nevusa koji se očituje pacijent.

Oznake:  biljna medicina kuhanje hrane traumatologije